Озвучаване на сватба и изнесен ритуал

Sound engineering for wedding and outside wedding ceremony

« на 10 »

Озвучаване, dj, парти, тържества

Sound engineering, dj, party, celebrations

Озвучаване на бизнес, спортни събития и училищни тържества

Sound engineering for corporate, sport events and school celebrations

Озвучаване на изпълнители, групи и оркестри

Sound engineering for artists, bands and orchestras

Осветление

Lights, Uplighting

Снимките в галериите са умишлено необработени и без добавени ефекти.